مقیاس ناامیدی – بک (BHS)

سازنده ابزار:   بک

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : احساس فرد نسبت به آینده؛ از دست دادن انگیزه و انتظارات

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    غرایی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.