پرسشنامه اضطراب امتحان – ساراسون

سازنده ابزار:   ساراسون

تعداد گویه/سوال:    37

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    نبوي، مجتهدي ملكي، شجراتي، ابوالقاسمي و همكاران، دادستان و همكاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.