پرسشنامه ترس از صمیمیت (FIS) – تلن و دیسکاتنر (۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   لن و دیسكاتنر (1991)

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی : رابطه با همسر و رابطه با دیگران

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای و همگرایی و افتراقی دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    بشارت و حبیب نژاد و فلاح زاده وهمکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.