پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) – فاسیون و فاسیون ۱۹۹۰

سازنده ابزار:   فاسیون و فاسیون ۱۹۹۰

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: تجزیه و تحلیل (۹ ماده)، ارزشیابی (۱۴ ماده)، استنباط (۱۱ ماده)، استدلال استقرایی (۱۶ ماده) و استدلال قیاسی (۱۴ ماده).

مقیاس/طیف:    4 و 5 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    کودر ریچاردسون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    بختیار پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.