پرسشنامه رهبری خدمتگزار – تیلور ۲۰۰۲

سازنده ابزار:   تیلور 2002

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : عشق اجتماعی؛ نوع دوستی؛ بینش؛ و توانمندسازی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    نادی و قهرمانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.