پرسشنامه سبک های اسنادی (خوش بینی) (ASQ) پترسون، سلیگمن و سینگ ۱۹۸۲

سازنده ابزار:   پترسون، سلیگمن و سینگ 1982

تعداد گویه/سوال:    48 یا 12 موقعیت

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: اسناد درونی منفی؛ اسناد درونی مثبت؛ اسناد پایدار منف؛ اسناد پایدار مثبت؛ اسناد کلی منفی؛ اسناد کلی مثبت

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    واضحي و اسلامي و Peterson

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *