پرسشنامه سبک های اسنادی (خوش بینی) (ASQ) پترسون، سلیگمن و سینگ ۱۹۸۲

سازنده ابزار:   پترسون، سلیگمن و سینگ 1982

تعداد گویه/سوال:    48 یا 12 موقعیت

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: اسناد درونی منفی؛ اسناد درونی مثبت؛ اسناد پایدار منف؛ اسناد پایدار مثبت؛ اسناد کلی منفی؛ اسناد کلی مثبت

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    واضحي و اسلامي و Peterson

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. سلام. من نمی فهمم، قیمت پرسشنامه خوش بینی را ۱۳ تومان زدید اما گزینه سبد خرید ۲۶ تومان. میشه توضیح بدهید؟ لطفا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.