پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت – گلدبرگ ۱۹۹۹

سازنده ابزار:   گلدبرگ 1999

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : روان رنجورخویی (N) یا ثبات هیجانی (ES) ؛ برون گرایی (E) ؛ گشودگی به تجربه (O) ؛ توافق (A) ؛ وظیفه شناسی (C)

مقیاس/طیف:    5 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    هاشمی و لطیفیان

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.