پرسشنامه کیفیت روابط (QRI) – پیرس و همکاران ۱۹۹۱

سازنده ابزار:   پیرس و همکاران 1991

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : حمایت اجتماعی؛ تعارض بین فردی و عمق روابط

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حسيني قدمگاهي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.