پرسشنامه ارزش – لوزیر ۱۹۹۳

سازنده ابزار:   لوزیر 1993

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: حرفه ای، مالی، خانوادگی، اجتماعی، جامعه، مذهبی، فیزیکی و معنوی

مقیاس/طیف:    11 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.