پرسشنامه انتظار از شغل – لازیر ۱۹۹۳

سازنده ابزار:   لازیر 1993 براساس مدل هرزبرگ

تعداد گویه/سوال:   

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی : انگیزشی و بهداشتی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد-اسکن شده است

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی و شقاقی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.