پرسشنامه شناخت سازمان ODQ – پریزیوزی

سازنده ابزار:   پریزیوزی

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس : هدف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش، مکانیزم های مفید، نگرش به تغییر

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    رضازاده و باقر زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.