پرسشنامه فرهنگ سازمانی – ادگار شاین ۱۹۸۰

سازنده ابزار:   نامشخص - براساس مدل ادگار شاین 1980

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : انطباق بیرونی و انسجام درونی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    اعرابی و رحیم زاده؛ - فروزان و فرنیان

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.