پرسشنامه سنجش عمومی سطح سواد دیجیتال – ۶۴ آیتمی

سازنده ابزار:   پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

تعداد گویه/سوال:    64

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس : پرسشنامه مهارت مبانی کامپیوتر 6 عبارت ؛ پرسشنامه مهارت مبانی آنلاین 5 عبارت ؛ پرسشنامه مهارت پردازش کلمه 9 عبارت ؛ پرسشنامه مهارت صفحات گسترده 11 عبارت ؛ پرسشنامه مهارت پایگاه داده 6 عبارت ؛ پرسشنامه مهارت ارائه 10 عبارت ؛ پرسشنامه مهارت امنیت 17عبارت.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- سواد دیجیتال و کامپیوتر

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.