پرسشنامه کارایی سیستم اطلاعات پرستاری (کاهویی و بابامحمدی، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   كاهويي و بابامحمدي 1392

تعداد گویه/سوال:    16+ 5

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    كاهويي و بابامحمدي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.