پرسشنامه ارتباط موفق با مشتری – رحیم نیا و فاطمی ۱۳۹۱

سازنده ابزار:   رحیم نیا و فاطمی 1391

تعداد گویه/سوال:    11

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : اعتماد، رضایت مشتری و تعهد ارتباطی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    رحیم نیا و فاطمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.