پرسشنامه استراتژی چابکی – گلدمن ۱۹۹۵

سازنده ابزار:   گلدمن 1995

تعداد گویه/سوال:    52

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: محصول، مشارکت، سازمان و افراد و دانش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    Bohdana Sherehiy

نوع فایل: PDF

قیمت: 100000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.