پرسشنامه امنیت روانی (فرم کوتاه دانشجویی)

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: اطمینان به خود: احساس ناخشنودی: ناسازگاری محیطی:دید مردم نسبت به فرد

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    زارع و امین پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.