پرسشنامه خود توصیفی بدنی – مارش و همکاران (۱۹۹۴ )

سازنده ابزار:   مارش و همكاران (1994 )

تعداد گویه/سوال:    70

مولفه/زیر مقیاس:    8 عامل: لیاقت ورزشی، چربی، ظاهر، انعطاف بدنی، سلامتی، فعالیت، هماهنگی و عزت نفس

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    عبدالملکی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.