پرسشنامه چابکی سازمانی – چاربونیر ویرین ۲۰۱۱

سازنده ابزار:   چاربونیر ویرین 2011

تعداد گویه/سوال:    70

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس اصلی و 14 زیر مقیاس فرعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    چاربونیر ویرین

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.