پرسشنامه سنجش پرخاشگری نوجوانان – حاجتی و همکاران ۱۳۸۷

سازنده ابزار:   حاجتی و همکاران 1387براساس پرسشنامه آیزنک و لیست مصاحبه تشخیصی کودکان و نوجوانان DSMIV

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    حاجتی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.