پرسشنامه شایستگی دانشجویان پرستاری در ارایه مراقبت های معنوی (خلج و همکاران، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   خلج و همکاران 139

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: ارزیابی و اجرا، تخصص گرایی، حمایت فردی، ارتباطات، ارجاع، نگرش درباره معنویت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    خلج و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.