پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا – علیزاده و همکاران ۱۳۸۹

سازنده ابزار:   علیزاده و همکاران 1389

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    15عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    علیزاده و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.