پرسشنامه اصول تفویض اختیار موثر (عرب، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   عرب 1392 براساس اصول تفویض اختیار موثر انجمن صنعتی انگلستان (1996)

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : مزایای تفویض اختیار موثر 1 تا 16 برنامه ریزی تفویض اختیار موثر 17 تا 25 اجرای تفویض اختیار موثر 26 تا 37 دام های موجود در مسیر تفویض اختیار 38 تا 43

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مک کفری، (1388)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.