تست تحریک پذیری – ۱۵ آیتم

سازنده ابزار:   باس و پلومین، 1984

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس :سطح جامعه پذیری ، مفهوم شهودی تر، درماندگی، ترس و خشم

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    کارور، چارلز اس و شی یر، مایکل اف

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.