پرسشنامه و تست شخصیتی کالیفرنیا CPT/CPI (کلارک و همکاران، ۱۹۵۳)

سازنده ابزار:   کلارك و تورپ و تیگز 1953

تعداد گویه/سوال:    180

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس :سازگاري فردي و اجتماعی که هریک 6 زیر مقیاس فرعی با 15 سؤالی دارد

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس زیرمقیاس ها را دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    همگرایی دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    شریفی و یار محمدیان

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 160000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.