پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی طب ورزشی استرالیا

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    15 + 20

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    فراوانی

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    شجاع الدي و محمودخاني

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.