پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل – ۲۶ آیتم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس: محرومیت نسبی از دارایی های مملکت احساس: میزان توجه دولت به این نسل و نسل گذشته ؛ سطح سواد ؛ عدم آموزش افراد میان سال به بالا توسط حکومت ؛ شکاف نسلی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.