پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان – ۱۰ استاندارد

سازنده ابزار:   کمیسیون استاندارد حرفه ای 20000

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    10 استاندارد: رعایت قوانین جزایی،عدم هتاکی به دانش آموزان، عدم اجازه در مصرف مود، عدم دروغ پردازی و...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.