پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R) – مک کوچ و سیگل ۲۰۰۳

سازنده ابزار:   مک کوچ و سیگل 200

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : ادراك خود تحصيلي، نگرش نسبت به معلمان و كلاسها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزشگذاري هدفهاي مدرسه و انگيزش/خود نظم دهي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    نصرآبادی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.