آزمون کلمات فراخوان یونگ – دو فهرست

سازنده ابزار:   یونگ

تعداد گویه/سوال:    دو فهرست 100 کلمه ای

مولفه/زیر مقیاس:    5 واکنش : واکنش تأخیری، واکنش متعدد، واکنش شخصی، تکرار واژه محرک، مکررگویی بی تناسب

مقیاس/طیف:    یادداشت کردن کلمه تداعی شده

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    شریفی، گنجی، هاشمی و بهرامی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.