پرسشنامه ابعاد موفقیت – پارکر و کازمایر ۱۹۹۱

سازنده ابزار:   پارکر و کازمایر 1991

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: مقام و ثروت معادل ، کمک به جامعه، ارتباط خانوادگی، براي موفقیت حرفه اي، موفقیت شخصی و امنیت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    مدنی و کامکار

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.