پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه ۱۶ گویه ای (NPI-16)

سازنده ابزار:   براساس ابزار آدامز و همکاران

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    همگرایی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    علي محمدزاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.