پرسشنامه مدیریت دبیرستانها – حاجی پور ۱۳۹۳

سازنده ابزار:   حاجی پور 1393

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : -1 مهارت 2 کارکرد 3 دانش-4 رفتار شهروندی : -5 توانمندی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حاجی پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.