پرسشنامه نشانگان استرس – خدایاری فرد و پرند ۱۳۸۵

سازنده ابزار:   خدایاری فرد و پرند 1385 براساس پرسشنامة نشانگان استرس سيد خراسان ي صدقياني ، 1377

تعداد گویه/سوال:    50

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: نشانه ها و شرايط جسماني، مسائل عاطفي، مسائل شناختي، مسائل رفتاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خدایاری فرد و پرند

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.