پرسشنامه هدفگذاری – لورنزی و همکاران ۱۹۸۲

سازنده ابزار:   لورنزی و همکاران 1982

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    9 زیر مقیاس

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.