‍پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) – سوسمان و دیپ

سازنده ابزار:   سوسمان و دیپ

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : قدرت اجبار، قدرت قانونی، قدرت پاداش، قدرت تخصصی، قدرت مرجع

مقیاس/طیف:    الف و ب

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    عزيزي و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.