پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی (امیدیان و علوی لنگرودی، ۱۳۸۷)

سازنده ابزار:   اميديان و علوي لنگرودي (1387)

تعداد گویه/سوال:    46

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : بهداشت روانی مثبت و بهداشت روانی منفی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و گاتمن دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    اميديان و علوي لنگرودي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.