آزمون هوشی عینی- انتزاعی پیاژه

سازنده ابزار:   پیاژه

تعداد گویه/سوال:    4 نوع آزمون

مولفه/زیر مقیاس:    آزمون های: نگهداری ذهنی، عملیات ذهنی، فضایی زمانی و عملیات انتزاعی

مقیاس/طیف:    چند گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    34 صفحه

منبع:    دادستان و منصور

نوع فایل: PDF

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.