پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری (اگرت و اولاگا، ۲۰۰۰)

سازنده ابزار:   اگرت و اولاگا 2000

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس :رضایت، قصد، جستجو، بیان شفاهی، ارزش درک شده

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: پی دی اف pdf.

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.