پرسشنامه شخصیتی بالینی میلون MCMI-III

سازنده ابزار:   ميلون

تعداد گویه/سوال:    175

مولفه/زیر مقیاس:    11 زیر مقیاس: اسکیزوئید، دوری گزین، افسرده، وابسته، نمایشی، خودشیفته، آزار گر، منفی گرا، ضد اجتماعی و ...

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    14 صفحه

منبع:    فتحی آشتیانی و شریفی

نوع فایل: PDF

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.