پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات – لیو ۲۰۰۲

سازنده ابزار:   لیو 2002

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس: باور های اقتصادی، مزایای اجتماعی، باور های اخلاقی، باور های قانونی و مفیدن بودن تبلیغات

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.