پرسشنامه وفاداری مشتری – لی و همکاران ۲۰۰۱

سازنده ابزار:   لی و همکاران 2001

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    11 مولفه: کیفیت کلی، هزینه ها، زمان،دانش، پایداری، عملکرد، تخمین مسافت و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.