پرسشنامه پرخاشگری اهواز AAI – زاهدی فر و همکاران ۱۳۷۹

سازنده ابزار:   زاهدی فر و همکاران 1379

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : خشم و عصبیت، تهاجم و توهین، لجاجت و کینه توزی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    زاهدی فر و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.