مقیاس آخرت نگری ابراهیمی- بهرامی ۱۳۹۰

سازنده ابزار:   ابراهیمی- بهرامی 1390

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : تکلیف گریزی، آمادگی، آخرت محوری، تعالی و لذت جویی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    منظری توکلی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.