پرسشنامه ادراک برابری کارکنان – استرون ۱۳۷۵

سازنده ابزار:   استرون 1375

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: مقوله حقوق : مقوله احترام و توجه سازمانی : مقوله عدالت رویه اي : مقوله کار و محیط کاري

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نریمانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.