پرسشنامه وضعیت اجتماعی- اقتصادی (SES) (قدرت نما، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   قدرت نما (1392)

تعداد گویه/سوال:    5 سوال اصلی

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه: ميزان درآمد، طبقه اقتصادي، تحصيلات و وضعيت مسكن

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    اسلامي و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.