پرسشنامه و آزمون آسایش روانی (CS)

سازنده ابزار:   در هندوستان 1992

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : عواطف مثبت و عواطف منفی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    اشاره شده

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    حیاتی، باقری و فرزادی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.