پرسشنامه جبران یانگ YCI 1995

سازنده ابزار:   یانگ 1995

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    صلواتی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.