پرسشنامه و آزمون جهت گیری زندگی LOT optimism (شییر و کارور، ۱۹۸۵)

سازنده ابزار:   شییر و کارور 198

تعداد گویه/سوال:    10

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای و همگرایی و افتراقی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد -اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    احمد پور و مسچی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.