آزمون خودپنداره (عزت نفس) راجرز (فرم الف و ب) ۱۹۶۱

سازنده ابزار:   راجرز 1961

تعداد گویه/سوال:    50 صفت شخصیتی

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس :فرم الف که نگرش فرد را نسبت به خود واقعی می سنجد - فرم ب که نگرش فرد را نسبت به خود ايده آل می سنجد.

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    حمزه لويي و سليمي و كاظمي و نادري و ماراني و نيسي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.